Otázka:

Ako je správne: chcem sa opýtať alebo chcem sa spýtať?

Heslá:

opýtať sa, spýtať sa

Odpoveď:

 

V slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk sa môžete presvedčiť, že slovesá opýtať sa spýtať sa sú synonymá. Vyjadruje sa nimi rovnaký význam „položiť otázku“.

 


Otázka z 25. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opýtať sa