Otázka:

Je správny názov maturitnej témy „Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony nás?“ Nemá tam byť zámeno oni?

Heslá:

tvary zámena on, oni, ony

Odpoveď:

V nominatíve množného čísla má osobné zámeno on/ona/ono pádovú podobu oni, keď odkazuje na osoby mužského rodu, a ony, keď odkazuje na zvieratá a neživotné podstatné mená mužského rodu, na podstatné mená ženského rodu a na podstatné mená stredného rodu. Kategória životnosti je gramaticky relevantná iba pri mužskom rode. Keď odkazujete tvarom zámena on na neživotné podstatné meno mužského rodu v množnom čísle výdobytky, používame zodpovedajúci tvar zámena ony. Názov maturitnej témy v grafickej podobe Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony nás? zodpovedá slovenskej gramatike aj slovenskému pravopisu.

 


Otázka z 14. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tvary zámena on