Otázka:

Mám spojenie podpis obomi zmluvnými stranami. Nemá tam byť oboma stranami alebo obidvoma stranami?

Heslá:

obidve, obe, obidvoma, oboma, obidvomi, obomi

Odpoveď:

 

Základná číslovka obidva má v ženskom rode tvar obidve aj skrátený tvar obe. Tvar obidve má v inštrumentáli varianty obidvoma/obidvomi a skrátený tvar obe má v inštrumentáli varianty oboma/obomi. V spojení, na ktoré ste sa spytovali, možno používať všetky štyri tvary, t. j. obidvoma, obidvomi, oboma aj obomi. Podľa databázy Slovenského národného korpusu sa v jazykovej praxi najčastejšie používa spojenie oboma stranami, za ním nasleduje podľa početnosti spojenie obidvoma stranami,potom obidvomi stranami a spojenie obomi stranami je pomerne zriedkavé.

 


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obidve