Otázka:

Čo znamená spojenie meruôsme roky?

Heslá:

meru, meruôsmy

Odpoveď:

Slovo meru je archaická nesklonná číslovka „štyridsať“, meruôsmy je archaická radová číslovka „štyridsiaty ôsmy“, napr. revolučný meruôsmy rok – 1848. Slovným spojením meruôsme roky sa označujú roky 1848 – 1849 (slová meru aj meruôsmy sa uvádzajú v 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1960, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).   


Otázka z 02. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meru