Otázka:

Meteorológovia používajú spojenie zamračené nízkou oblačnosťou. Nemá to byť správne zamračené s nízkou oblačnosťou?

Heslá:

zamračené nízkou oblačnosťou, oblačnosť

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, v ktorom sa uvádzajú základné významy slov, nájdeme pri slove oblačnosť (pozri heslo oblačný) iba význam „množstvo oblakov na danom mieste“. V meteorológii sa oblačnosť definuje presnejšie. Termínom oblačnosť sa pomenúva stupeň pokrytia oblohy oblakmi, ktorý sa udáva najčastejšie v osminách (7/8 je takmer zamračené, 8/8 zamračené), ale aj typ oblakov, napríklad kopovitá oblačnosť, frontálna oblačnosť či nízka oblačnosť. Vyjadreniu zamračené nízkou oblačnosťou rozumieme tak, že nízka oblačnosť (t. j. mračná určitého typu) spôsobuje zamračené počasie. Spojením zamračené s nízkou oblačnosťou sa vyjadruje skutočnosť, že nízka oblačnosť sprevádza zamračené počasie.

 


Otázka z 06. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zamračené nízkou oblačnosťou