Otázka:

Je slovo nízkouhlíkový spisovné a aký má význam?

Heslá:

nízkouhlíkový

Odpoveď:

 

Prídavné meno nízkouhlíkový sa v slovenskej odbornej terminológii používa vo význame „s nízkym obsahom uhlíka“, napríklad nízkouhlíková oceľ. V environmentalistike sa novšie používajú termíny ako nízkouhlíkové hospodárstvo, nízkouhlíkové stratégie alebo nízkouhlíková energia. V týchto spojeniach sa prídavné meno nízkouhlíkový používa vo význame „obmedzujúci množstvo uhlíka“, resp. „obmedzujúci emisie skleníkových plynov“, lebo uhlík je podstatnou zložkou emisií. Termínom nízkouhlíkový druh dopravy sa pomenúva doprava s alternatívnymi zdrojmi energie, teda dopravné prostriedky, ktoré nezamorujú vzduch uhlíkom v takej miere ako bežné spaľovacie motory.

 


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nízkouhlíkový