Otázka:

Môžeme prekladať anglický výraz nanotube to slovenčiny ako nanotuba?

Heslá:

nanotuba

Odpoveď:

 

Používanie výrazu nanotuba na pomenovanie miniatúrnej rúrky nezodpovedá významu slova tuba v slovenčine. Odporúčame Vám používať pomenovania nanorúrka alebo nanohadička (hadička = ohybná rúrka). Presvedčili sme sa, že oba uvedené termíny sa v slovenčine používajú ako spisovné ekvivalenty nesprávne utvoreného pomenovania nanotuba. Významy slov tuba, rúrka hadička si môžete pozrieť v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 06. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nanotuba