Otázka:

Je pravda, že v názvoch ulíc sa píše slovo ulica s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

písanie názvov ulíc

Odpoveď:

 

Písanie názvov ulíc a verejných priestranstiev sa zmenilo v roku 1991. Od roku 1991 sa za vlastné meno považuje celé spojenie typu Ulica M. R. Štefánika,Námestie Ľudovíta Štúra, Sad Janka Kráľa, Námestie slobody či Ulica obrancov mieru vrátane slov ulica, námestie či sad, ktoré v týchto názvoch stoja na začiatku vlastného mena a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 09. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie názvov ulíc