Otázka:

Ako je správne: náväznosť alebo návaznosť?

Heslá:

náväznosť, návaznosť, nadväznosť

Odpoveď:

 

Slovo náväznosť (ani v podobe návaznosť)nezodpovedá spisovej slovenčine. Tieto tvary sú ovplyvnené češtinou. České podstatné meno návaznost má v slovenčine spisovný ekvivalent nadväznosťs predponou nad-, podobne ako slovesá nadviazať nadväzovať (na niečo), prídavné meno nadväzný alebo príslovka nadväzne. V diplomovej práci treba používať podstatné meno nadväznosť v takejto spisovnej podobe, napríklad analýza výrobných činností s nadväznosťou na logistické zabezpečenie vstupov a výstupov podniku.

 


Otázka z 08. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu náväznosť