Otázka:

Ako mám nazvať cestovný lístok, ktorý sa kupuje a preukazuje mobilom? Je to elektronický mobilný lístok?

Heslá:

mobilný, mobilový, SMS lístok, elektronický lístok

Odpoveď:

 

Vlastnostné prídavné meno mobilný má v súčasnej slovenčine významy „schopný pohybu“, napr. mobilný pacient, „prenosný, premiestniteľný“, napríklad mobilný radiátor, mobilný telefón, a v terminológii komunikačných a informačných technológií aj význam „využívajúci bezdrôtové pripojenie“, napríklad mobilná sieť, mobilná komunikácia.

 Vzťahové prídavné meno mobilový má význam „týkajúci sa mobilu, patriaci k mobilu“, napríklad mobilové puzdro, mobilový prívesok, mobilový manažér, aj „uskutočnený, uskutočňovaný pomocou mobilu“, napr. mobilový rozhovor.

 Na vyjadrenie skutočnosti, že lístok na vlak sa kupuje cez mobil a je uložený v mobile, považujeme za vhodnejší výraz elektronický mobilový lístok, alebo len elektronický lístok. V mestskej hromadnej doprave sa ustálene používa termín SMS lístok.

 


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mobilný