Otázka:

Aký je rozdiel medzi maštaľou a chlievom?

Heslá:

maštaľ, chliev, stajňa

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka chliev je „menšia hospodárska stavba obyčajne pre ošípané“ a maštaľ je „stavisko pre rožný statok a kone“. Synonymné k slovu maštaľ je slovo stajňa.

 

V Synonymickom slovníku slovenčiny je slovo maštaľ (stajňa) vysvetlené ako „miestnosť alebo budova pre hospodárske zvieratá“. Podľa historicky doložených dokladov v Historickom slovníku slovenského jazyka chliev bol „stavanie pre ošípané i pre iné domáce zvieratá“ (napr. kozy, husi, teľce) a maštaľ pre „rožný statok, kone, bravy, ovce“.

 


Otázka z 03. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu maštaľ