Otázka:

Chceme dať dcérke meno Lilien. Ako mám postupovať, aby jej ho na matrike zapísali?

Heslá:

Liliana, Lilian, Lillian, Lilly, Liljana, Lilijana, Lilien

Odpoveď:

 

Meno Liliana pochádza z latinského slova lilium (ľalia) a má význam „ľaliová“. Toto ženské meno je rozšírené a obľúbené v mnohých krajinách, v ktorých sa vyskytuje v rozličných podobách. V publikácii M. Majtána a M. Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa sa uvádzajú tieto podoby: Liliana, Liliána, Lilian, Lillian, Lilly, Liljana, Lilijana. Na cudzojazyčných internetových stránkach, ktoré ponúkajú zoznamy rodných mien, sme našli aj podoby Liliam, Lilianna, Liliane, Lilya Lilia. Podobu Lilien e sme nenašli. Stretávame sa s ňou iba vo zvukovej podobe – ide o anglickú výslovnosť mena Lilian [lilien].Vzhľadom na to, že podľa zákona o mene a priezvisku môžu dať rodičia dieťaťu aj cudzokrajné meno, ale musia zdokladovať, že sa meno v danej podobe používa v niektorom jazyku (v niektorej krajine), odporúčame Vám, aby ste si vybrali pre dcérku niektorý z variantov mena, ktoré sme uviedli na základe dokladov zo spoľahlivých zdrojov, alebo aby ste si sama zabezpečili doklad o existencii a používaní podoby mena Lilien písanej s e v niektorom jazyku, resp. v niektorej krajine (na požiadanie matričného úradu preukazuje rodič tieto skutočnosti väčšinou potvrdením zo zastupiteľského úradu cudzieho štátu, v ktorom sa meno používa).

 


Otázka z 16. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Liliana