Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovo Kórea?

Heslá:

Andrea, Lea, idea, orchidea, Kórea, skloňovanie

Odpoveď:

Cudzie podstatné mená ženského rodu, ktoré sú zakončené na samohláskovú skupinu -ea, napr. Andrea, Lea, orchidea, Kórea, Guinea, Eritrea, sa skloňujú podľa vzoru idea. Názov Kórea má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle – Kórea – bez Kórey – ku Kórei – (vidím) Kóreu – o Kórei – s Kóreou, v množnom čísle – Kórey – bez Kóreí – ku Kóreám – (vidím) Kórey – o Kóreách – s Kóreami.

Lokálu jednotného čísla teda zodpovedá tvar v Južnej Kórei s krátkym i. Osobitne upozorňujeme na to, že v tvare lokálu jednotného čísla pri nijakom podstatnom mene nemôže byť v slovenčine tvrdé y, teda tvar „v Kórey“ je nemysliteľný.

 


Otázka z 28. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 13 odpovedí k heslu Andrea