Otázka:

Je prídavné meno "znavený" spisovné?

Heslá:

znavený, unavený

Odpoveď:

 

Prídavné meno znavený je spisovné a uvádza sa ako štylisticky neutrálne synonymum pri hesle unavený v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). V jazykovej praxi sa však často používa v spojeniach, v ktorých nadobúda charakter knižného výrazu. V databáze Slovenského národného korpusu nájdete napríklad spojenia ako keď slnkom znavené blednú krásy; krídla poslov diaľav znavené lúčom prudkých páľav; ako si uctiť pocestného znaveného putovaním a pod.

 


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu znavený