Otázka:

Je správne spojenie „trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom“?

Heslá:

spolupáchateľstvo

Odpoveď:

 

Právnickým termínom spolupáchateľstvo sa pomenúva forma spáchania trestného činu spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. Keď vychádzame z uvedeného významu podstatného mena spolupáchateľstvo, odporúčame Vám špecifikovať formu trestného činu lúpeže spojením trestný čin lúpeže v spolupáchateľstve, resp. trestný čin lúpeže formou spolupáchateľstva. Vzhľadom na podstatu pomenúvaného pojmu nepovažujeme spojenie trestný čin lúpeže spolupáchateľstvom za vhodný.

 


Otázka z 11. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spolupáchateľstvo