Otázka:

Ako je správne: cesta vedúca medzi objektami alebo medzi objektmi?

Heslá:

objekt, objektmi

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné meno mužského rodu objekt sa skloňuje podľa vzoru dub a v inštrumentáli množného čísla má tvar objektmi. Správna podoba spojenia, na ktoré ste sa spytovali, je cesta vedúca medzi objektmi.

 


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu objekt