Otázka:

Bola som 1. v Štrbskom Plese, 2. na Štrbskom Plese, 3. v Štrbskom plese, 4. na Štrbskom plese?

Heslá:

Štrbské Pleso

Odpoveď:

 

Z prvej časti vety Bola som na Štrbskom Plese vyplýva, že máte na mysli sídelný objekt (obec) Štrbské Pleso, nie názov morénového jazera (plesa) Štrbské pleso. V názvoch obcí sa píšu všetky plnovýznamové slová s veľkým začiatočným písmenom. V názvoch vodných tokov a vodných útvarov sa píše s veľkým začiatočným písmenom iba prvú slovo v názve, t. j.  Štrbské pleso.

 

V súvislosti s obcami sa v slovenčine väčšinou používa v miestnom význame predložka v, napr. v Bratislave, v Nitre, v Spišskej Novej Vsi, vo Veľkých Kapušanoch. V niektorých prípadoch sa však utvoril miestny úzus používania názvu obce s predložkou na, ako napríklad v súvislosti so Štrbským Plesom, ktoré je vyššie položené než väčšina obcí. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať grafickú podobu Bola som na Štrbskom Plese.

 


Otázka z 04. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Štrbské Pleso
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku