Otázka:

Aká farba je modravá a aké synonymá má prídavné meno modravý?

Heslá:

modravý, modrastý, namodrastý, namodravý, beláskavý, belasistý

Odpoveď:

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na našej stránke slovniky.juls.savba.sk, pri prídavnom mene modravý sa uvádzajú synonymá modrastý, belasistý a pri prídavnom mene modrastý sa uvádza význam „sfarbený do modra“. V Synonymickom slovníku slovenčiny, ktorý takisto nájdete na odporúčanej stránke, sa prídavné meno modravý uvádza medzi synonymami vyjadrujúcimi význam „mierne sfarbený do modra, s odtienkom modrej farby“, ako sú výrazy modrastý, namodrastý, namodravý, beláskavý a pod.

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu modravý