Otázka:

Ako sa skloňuje ženské meno Miriam?

Heslá:

Miriam, Margaret, Sarah

Odpoveď:

 

Ženské rodné mená, ktoré nie sú zakončené na -a (ide napospol o cudzie mená), sa v slovenčine neskloňujú, napr. stretol som Jane, spýtajme sa Margaret, zhovárali sme sa so Sarah. Skloňujú sa iba slovenské podoby takýchto mien zakončené na -a, ako Jana, Margaréta, Sára. Podobne je to aj s menom Miriam, ktoré je nesklonné na rozdiel od slovenskej podoby Miriama.

Aj od nesklonných ženských mien však možno utvoriť privlastňovacie prídavné mená ako Miriamin, Janin, Margaretin, Sarahin.

 


Otázka z 27. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Miriam