Otázka:

Ako sa skloňuje slovo mäta v množnom čísle?

Heslá:

mäta, mäta - množné číslo

Odpoveď:

Podstatným menom ženského rodu mäta (vzor žena) sa v slovenčine pomenúva rastlina s výraznou mentolovou vôňou z čeľade hluchavkovitých. V slovenčine sa toto podstatné meno používa zvyčajne v jednotnom čísle, napríklad jedlo ozdobíme vetvičkami mäty, naštartujte sa mätou a mandarínkami, potrebujeme viazaničku mäty, štyri stonky mäty, polievková lyžica mäty, tri rastlinky mäty, päť kríčkov mäty, dva druhy mäty. V korpuse Omnia Slovaca III Maior sa k 15. januáru 2018 nachádzalo 22 422 dokladov s podstatným menom mäta, no ani v jedinom prípade sme nezaznamenali jeho použitiev množnom čísle. Z jazykového hľadiska však nemožno vylúčiť ani používanie podstatného mena mäta v nominatíve či v akuzatíve množného čísla v spojeniach ako na balkóne mi rastú dve mäty alebo zasadil som bazalku a dve mäty. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2015), v ktorom sa pri podstatných menách ženského rodu štandardne uvádza genitív množného čísla, je pri hesle mäta uvedený tvar genitívu plurálu miat, ktorý sa vytvoril bezpríponovo predĺžením základu slova a samohlásku ä vystriedala dvojhláska ia (podobne ako päta – piat, mäso – mias).

 


Otázka z 22. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mäta