Otázka:

Aký význam má prídavné meno mainstreamový v spojení mainstreamové médiá? Dal by sa nahradiť nejakým domácim výrazom?

Heslá:

mainstream, mainstreamový, mienkotvorný

Odpoveď:

 

Podstatné meno mainstream (výslovnosť [mejnstrím]) a prídavné meno mainstreamový [mejnstrímový] nájdete v novších slovenských slovníkoch cudzích slov, napríklad v Slovníku cudzích slov (SPN 2005), ktorý je sprístupnený v elektronickej podobe na našej stránke slovnik.juls.savba.sk. Podstatné meno mainstream sa prevzalo z angličtiny a v slovenčine sa používa vo významoch: 1. „hlavný smer, prúd, línia v určitej oblasti ľudskej tvorby, myšlienkovej činnosti a pod.“; 2. „v oblasti populárnej hudby stredný prúd zameraný na prevládajúci vkus poslucháčov“. V spojení mainstreamové médiá sa uplatňuje 1. význam slova mainstream (podľa Noama Chomského sú to médiá určujúce hlavný smer, agendu) a za synonymný výraz môžeme považovať slovné spojenie mienkotvorné médiá. Vzhľadom na ďalšie významy prídavného mena mainstreamový, ako napr. „zameraný na prevládajúci vkus“, považujeme názov mienkotvorné médiá v porovnaní s názvom mainstreamové médiá za jednoznačnejší a všeobecne zrozumiteľný.

 


Otázka z 11. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mainstream