Otázka:

Ako je správne: posunúť sa do ďalšieho levela alebo na ďalší level?

Heslá:

level, úroveň

Odpoveď:

       S podstatným menom level vo význame „stupeň náročnosti úlohy v počítačových hrách“ sa v slovenčine ustálila predložka do, t. j. postúpiť/posunúť sa do ďalšieho levelu, dostať sa do vyšších levelov (teda nie levela, ako píšete Vy).

       Slovo level sa v jazykovej praxi používa aj ako publicizmus s významom „úroveň, stupeň“ v spojeniach ako Bob Marley posunul reggie na vyšší level, postúpiť v kariére na vyšší level, nárast nezamestnanosti na level 14 % aj rokovania sa posunuli na vyšší level. V podobných štylisticky príznakových spojeniach sa väčšinou používa predložka na, ale v oficiálnom jazykovom prejave Vám odporúčame uprednostňovať štylisticky neutrálne slovenské ekvivalenty úroveň, stupeň, napr. nárast nezamestnanosti na úroveň 14 % rokovania sa posunuli na vyššiu úroveň.

 


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu level