Otázka:

Akú predložku mám použiť v spojení Darček k/na MDD? A čo v prípade spojenia Akciová cena k/na MDD?

Heslá:

MDD, Medzinárodný deň detí

Odpoveď:

 

V spojení Darček k/na MDD odporúčame uprednostniť predložku na – na MDD, no nemožno vylúčiť ani predložku k – k MDD.

Rovnako v spojení Akciová cena k/na MDD nemožno vylúčiť ani jednu z predložiek, no predložku na – na MDD odporúčame použiť v prípade, keď sa akciové ceny budú vzťahovať iba na jeden deň – Medzinárodný deň detí, teda 1. jún. 

 


Otázka z 29. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu MDD