Otázka:

Môžem povedať, že kliešť sa mi zaklieštil pod kolenom, alebo je na to iný výraz? Zaujíma ma aj správnosť výrazu krvcicajúci a ako pomenovať miesto, kde sa kliešť prichytil.

Heslá:

zavrtávať, prisávať, priciciavať, klieštiť, vykliešti, zaklieštiť, kliešť

Odpoveď:

 

O kliešťoch sa v odbornej literatúre píše, že sa zavrtávajú alebo prisávajú, resp. priciciavajú. Sloveso klieštiť má podľa slovenských lexikografických príručiek iba význam „kastrovať (domáce zvieratá)“ a tvorí sa od neho dokonavý tvar vyklieštiť. Slovo zaklieštiť v slovníkoch nenájdete. Hmyz, ktorý sa živí krvou cicavcov, sa nazýva parazitický alebo cudzopasiaci hmyz. Možno ho nazvať aj hmyz cicajúci krv. Prídavné meno krvcicajúci sa v odbornej terminológii nepoužíva. Spojenie kliešť cicia krv je jazykovo správne a zodpovedá skutočnosti. Kliešť nemá hryzavé ústroje, ale bodací orgán. Preto miesto, na ktoré sa pricical, možno nazvať výrazmi ako miesto bodnutia, miesto pricicania/prisatia, miesto zavŕtania alebo aj postihnuté miesto.

 


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zavrtávať