Otázka:

Skloňuje sa v slovenčine anglické slovo keylogger? Ak áno, aký má lokál jednotného čísla: na keyloggre, keyloggry alebo keyloggery?

Heslá:

keylogger

Odpoveď:

 

 

Slovenčina je flektívny jazyk, čo okrem iného znamená, že sa podstatné mená skloňujú a vzťahy slov vo vete sa vyjadrujú súborom prípon. V slovenčine sa skloňujú aj cudzie podstatné mená, ktoré sa zaraďujú do domácich skloňovacích vzorov podľa zakončenia a výslovnosti. Anglický názov zariadenia, ktoré zaznamenáva stlačenie jednotlivých klávesov, keylogger (výslovnosť [kíloger]) sa v slovenčine skloňuje ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla má mäkké ako pri vzore stroj. Takto sa skloňuje väčšina neživotných podstatných mien mužského rodu cudzieho pôvodu zakončených na -er a ér, v ktorých nie je pohyblivé e, napríklad majer – na majeri, revolver – v revolveri, server – na serveri, skener – na skeneri, likér – v likéri či softvér – v softvéri.  Podstatné meno keylogger má v lokáli jednotného čísla tvar v keyloggeri, napr. v keyloggeri sa ukladajú záznamy o stlačení jednotlivých klávesov. Pripomíname, že v slovenčine nemá nijaké podstatné meno (bez ohľadu na rod a životnosť) v lokáli jednotného čísla príponu -y.

 

             

 


Otázka z 15. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu keylogger