Otázka:

Ako sa správne píše názov morského živočícha kalamár/kalmar/kalmár a ako sa skloňuje?

Heslá:

kalmár

Odpoveď:

           Slovom kalamár sa v slovenčine nepomenúva morský živočích, ale nádobka na atrament.

V slovenských slovníkoch cudzích slov sa v súčasnosti uvádza názov morského živočícha zo skupiny desaťramenných hlavonožcov v dvoch grafických podobách, s dlhým á po m: kalmár (vo Veľkom slovníku cudzích slov z r. 2008) a s krátkym a: kalmar (Slovník cudzích slov z r. 2005). Z dvoch podôb kalmar,kalmár Vám odporúčame uprednostňovať zdomácnenú podobu kalmár s dlhým á, ktorá sa uvádza aj v 2. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. h – l, Veda 2011). Podstatné meno kalmár sa podobne ako niektoré ďalšie živočíšne podstatné mená mužského rodu zakončené na -ár (homár, somár, komár, gunár) skloňuje v jednotnom čísle podľa vzoru chlap, napr. vyprážaný kalmár, polievka z kalmára, legendy o obrovskom kalmárovi, stretnutie s kalmárom, a v množnom čísle podľa vzoru stroj: obrovské kalmáre, mäso z kalmárov, legendy o kalmároch, stretnutia s kalmármi a pod.

 


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kalmár