Otázka:

Správne je „k výsledku dospeli jednohlasne“ alebo „k výsledku dospeli jednomyseľne“?

Heslá:

jednohlasne, jednomyseľne

Odpoveď:

 

Príslovky jednohlasnejednomyseľne sú synonymá. Vyjadrujú v podstate ten istý význam „opierajúc sa o rovnaký názor, zaujmúc rovnaký postoj“. Skutočnosť, že všetci prítomní vyjadrili rovnaký názor, možno vyjadriť spojením k výsledku dospeli jednohlasneaj spojením k výsledku dospeli jednomyseľne (v slove jednomyseľne je mäkké ľ, ktoré treba písať s mäkčeňom). Obe spojenia zodpovedajú spisovnej slovenčine. Pravda, v súvislosti s hlasovaním sa častejšie používa spojenie k výsledku dospeli jednohlasne, návrh schválili jednohlasne (t. j. všetkými hlasmi).

 


Otázka z 11. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu jednohlasne