Otázka:

Je správne spojenie cítim sa byť veľmi šťastný?

Heslá:

cítim sa veľmi šťastný, cítim sa veľmi šťastne

Odpoveď:

 

Pocit veľkého šťastia môžeme vyjadriť spojením cítim sa veľmi šťastný aj cítim sa veľmi šťastne. Spojenie cítim sa byť veľmi šťastný nezodpovedá slovenskej syntaxi. Ak chcete použiť tvar slovesa byť, môžete povedať som veľmi šťastný.

 


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cítim sa veľmi šťastný