Otázka:

Ako sa skloňuje mužské priezvisko Máthé? Aký tvar má mať v nasledujúcej vete - .. je vydaný na základe žiadosti účastníka konania Ing. Štefana Máthé?

Heslá:

Máthé

Odpoveď:

Priezviská zakončené na -é  sa skloňujú podľa vzoru kuli. Priezvisko Máthé má v genitíve jednotného čísla tvar Máthého – ... je vydaný na základe žiadosti účastníka konania Ing. Štefana Máthého.


Otázka z 21. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Máthé