Otázka:

Ako sa skloňujú slová iPad, iPod a iPhone?

Heslá:

iPad, iPod

Odpoveď:

 

Názvy produktov firmy Aplle iPad (výslov. [ajped]), iPod [ajpod] a iPhone [ajfoun] sa v slovenčine zaraďujú medzi neživotné podstatné mená mužského rodu a skloňujú sa podľa vzoru dub, t. j. bez iPadu, iPodu, iPhonu;k iPadu, iPodu, iPhonu; o iPade, iPode, iPhone; s iPadom, iPodom, iPhonom; dva iPady, iPody, iPhony atď. Pri skloňovaní slova iPhone takzvané nemé -e v nepriamych pádoch vypadáva.

 

Vzťahové prídavné mená majú tvar iPadový aj ipadový, iPodový aj ipodový, iPhonový aj iphonový

 


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu iPad