Otázka:

Je slovo hyperlink spisovné a ako sa skloňuje?

Heslá:

hyperlink, hypertextový odkaz.

Odpoveď:

 

Výraz prevzatý z angličtiny hyperlink je v slovenčine neživotné podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dub (napr. z hyperlinku, s hyperlinkom, dva hyperlinky, s dvoma hyperlinkmi). Takto je slovo hyperlink spracované už aj v najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov (2008). V oficiálnom jazykovom prejave Vám však odporúčame uprednostňovať termín hypertextový odkaz.

 


Otázka z 03. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hyperlink