Otázka:

V starých textoch som našiel slovo gding. Aký má pôvod a čo presne sa ním pomenúvalo?

Heslá:

gding, ding

Odpoveď:

 V Historickom slovníku slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – j, 1991) sa uvádza slovo gding a jeho pravopisný variant ding. Ide o banícky výraz pochádzajúci z nemeckého výrazu das Gedinge s významom „úkol“, ktorým sa v minulosti pomenúvala úkolová práca aj pracovná skupina robiaca na úkol. Štvorpísmenovú podobu ding nájdete aj na internete v súvislosti s uhliarmi (keď si zadáte do vyhľadávača napr. spojenie uhliari v dingoch). Napríklad v článku Uhliari a drevorubači na Čiernom Balogu (na http://www.zelpo.sk) sa uvádza, že pri stieti (tak sa nazývalo upravené miesto, na ktorom sa postavila uhliarska míľa) muselo byť miesto na vybudovanie polozemľanky, v ktorej sa ubytovali všetci uhliari z jedného dingu (6 chlapov).

 


Otázka z 10. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu gding