Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše názov funkcie pod podpisom a menom na dokumente?

Heslá:

písanie názvov funkcií, prezident

Odpoveď:

 

Názvy funkcií nie sú vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom vrátane najvyššej štátnej funkcie prezident Slovenskej republiky. Písanie názvov funkcií s veľkým začiatočným písmenom má opodstatnenie iba na začiatku textu (vety, nápisu a pod.). Za predpokladu, že na formulári, ktorý ste nám poslali, budú nad spojeniami štátny tajomník MV SR, generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra SR, generálna riaditeľka sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR minister vnútra SR mená, resp. podpisy príslušných osôb (teda nad funkciami budú uvedené mená), nie je dôvod písať názvy funkcií s veľkým začiatočným písmenom. Písanie funkcií pod podpisom s malým začiatočným písmenom zodpovedá aj slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.

 


Otázka z 24. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie názvov funkcií