Otázka:

Čo znamená spojenie exit poll a aký má slovenský ekvivalent?

Heslá:

exit poll, prieskum po odvolení

Odpoveď:

 

V súvislosti s voľbami sa robí množstvo rozličných prieskumov v rozličnom čase. Napríklad s väčším či menším predstihom sa robia predvolebné prieskumy a ankety. Spojením exit poll sa v angličtine pomenúva špecifický druh prieskumu, ktorý sa robí v deň volieb priamo u voličov, ktorí odvolili a odchádzajú (exit = východ, odchod a poll = voľby, hlasovanie). Pri exit polle odpovedajú voliči, ako volili. Výsledky exit pollu sa zverejnia ihneď po uzatvorení volebných miestností, teda prinášajú odhad výsledkov s niekoľkohodinovým predstihom pred konečným spočítaním hlasov a oficiálnym vyhlásením výsledkov volieb. Na Slovensku ide o pomerne nový spôsob prieskumu, ktorý sa zatiaľ pomenúva anglickým výrazom exit poll. Možno predpokladať, že sa časom vytvorí aj plnohodnotné slovenské pomenovanie, ktoré by fungovalo ako odborný termín. Anglickému spojeniu exit poll zodpovedá slovenský ekvivalent prieskum po vyjdení z volebných miestností, ktorý by sa dal skrátiť do podoby prieskum po odvolení, alebo prieskum spred volebných miestností

 


Otázka z 11. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exit poll