Otázka:

Ako je správne: excelovský alebo excelový, wordovský alebo wordový?

Heslá:

excel, Word, Powerpoint, excelový, wordový

Odpoveď:

 Od podstatných mien excel, word či powerpoint sa vzťahové prídavné mená tvoria príponou -ový, teda excelový, wordový či powerpointový, preto sú správne spojenia excelový dokument, wordový dokument či powerpointový dokument. Príponou -ovský sa v slovenčine tvoria vzťahové prídavné mená od osobných mien, napr. otec – otcovský, syn – synovský, Štúr – štúrovský, Prometeus – prometeovský. Zriedkavo sa používa prípona -ovský pri tvorení vzťahových prídavných mien od miestnych mien, napr. dom – domovský.

 


Otázka z 12. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu excel