Otázka:

Zaujíma ma používanie slova engine v počítačovej terminológii v spojeniach ako 3D engine, ale aj samostatne, napr. hra v novom grafickom engine

Heslá:

engine, endžin

Odpoveď:

 

Slovo engine nie je podľa slovenských slovníkov bežnou súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny ani v rovine prevzatých slov. Presvedčili sme sa však, že v počítačovej terminológii, predovšetkým v oblasti počítačovej grafiky a hier, sa slovo engine často používa a ako odborný termín ho už použili aj niektorí autori odborných prác z tejto oblasti. Na druhej strane sme si nemohli nevšimnúť, že výraz engine aj mnohí jeho používatelia vnímajú ako cudzorodý prvok v rámci slovenského jazykového prejavu, čo sa odzrkadľuje v neistote a v nedôslednosti pri určovaní rodu tohto slova a pri jeho skloňovaní. V niektorých textoch sa výraz 3D engine prekladá ako (trojdimenzionálny) vykresľovací stroj. Odporúčame Vám pouvažovať, či by tento výraz nemohol byť vhodným slovenským ekvivalentom.

 

Čo sa týka možnosti skloňovania slova engine v slovenčine, podľa významu, zakončenia a výslovnosti [endžin] sa slovo engine zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu vzoru dub. Pri skloňovaní sa takzvané nemé e na konci slova vynecháva, lebo sa nevyslovuje ani sa nezúčastňuje na výslovnosti, napr. bez enginu, k enginu, o engine, s enginom, dva enginy, bez enginov, k enginom, o enginoch, s enginmi. Prípadnú adaptovanú podobu (prispôsobenú slovenskému pravopisu) endžin treba takisto skloňovať podľa vzoru dub, teda endžinu, o endžine.

 


Otázka z 05. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu engine