Otázka:

Ako sa v slovenčine píše názov historického gréckeho mesta Ελευσισ, ktoré sa v niektorých jazykoch nazýva Eleusis, Eleusine alebo Elfesina? A ako sa nazývajú mystériá, ktoré sa v tomto meste usporadúvali?

Heslá:

Eleuzína, eleuzínie, eleuzínsky, eleuzínske

Odpoveď:

 

Názov starého gréckeho prístavného mesta na polostrove Atika sa v slovenčine požíva v podobe Eleuzína (ženský rod, vzor žena). Názov v tejto podobe sa uvádza aj vo 4. zväzku slovenského encyklopedického diela Encyclopaedia Beliana (2005) a v Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnenom na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk pri hesle eleuzínie sa uvádza výklad: starogréc. tajné obrady zasvätené bohyni Demetre a Persefone (podľa miestneho názvu Eleuzína). Prídavné meno má podobu eleuzínsky, napr. eleuzínske mystériá).

 


Otázka z 14. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Eleuzína