Otázka:

Mám používať slovo jingle alebo džingel, alebo máme na to nejaký slovenský výraz?

Heslá:

džingel, jingle, hudobný predel, zvučka, znelka, hudobná upútavka

Odpoveď:

 

Slovo anglického pôvodu džingel (z angl. jingle) je už spracované v takejto adaptovanej podobe aj vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) ako hovorové pomenovanie krátkeho zvukového signálu, napr. hudobného predelu pri hokejovom zápase alebo hudobnej upútavky v rozhlase či v televízii. Štylisticky neutrálne synonymá sú hudobný predel, zvučka, znelka či hudobná upútavka (podľa kontextu).

 


Otázka z 17. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu džingel