Otázka:

Môžem použiť výraz manuál pre dokument, v ktorom sa pomenúva materiál a jeho vlastnosti?

Heslá:

manuál, inštrukcia, smernica, pokyn

Odpoveď:

 

Keďže slovo manuál sa v súčasnosti najčastejšie používa vo význame „praktická príručka; návod na používanie (niečoho)“, na pomenovanie materiálu (dokumentu), ktorý uvádzate vo svojom e-maile, považujeme za vhodnejšie použiť slovo smernica, inštrukcia alebo pokyn.


Otázka z 01. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu manuál