Otázka:

Ako sa skloňujú skratky zložené z veľkých písmen?

Heslá:

skloňovanie skratiek

Odpoveď:

 

V slovenčine rozlišujeme takzvané iniciálové skratky (tvorené väčšinou začiatočnými písmenami jednotlivých slov vo viacslovnom pomenovaní a písané veľkými písmenami) podľa spôsobu ich čítania. Skratky ako ZŤS, USA, TBC a podobne, ktoré sa hláskujú, sú nesklonné. Skratky (domáce i cudzie), ktoré majú také zloženie písmen, že sa dajú čítať ako jedno slovo, väčšinou skloňujeme, pričom do slovenských skloňovacích vzorov ich zaraďujeme podľa zakončenia. Ku skratkám takéhoto typu pripájame pri skloňovaní pádové prípony pomocou spojovníka, napríklad v SĽUK-u, s EUROSTAT-om.

 


Otázka z 31. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie skratiek