Otázka:

Ako mám písať číslovky vo firemnej korešpondencii? Slovom alebo číslom?

Heslá:

písanie čísloviek, číslovky

Odpoveď:

 

Nijaké pravidlo presne nevymedzuje, kedy sa majú písať číslovky slovom a kedy číslicami. Vo všeobecnosti sa číslovky zapisujú číslicami predovšetkým v odbornom štýle, a to najmä v odboroch, v ktorých sa bežne pracuje s číslami, ako sú matematika, štatistika, účtovníctvo, ekonómia a podobne. V beletrii sa číslovky zvyčajne píšu slovami. V oficiálnej korešpondencii by ste mali vychádzať z charakteru listu. Ak ide napríklad o ponukový list, objednávku alebo o text podobného charakteru, v ktorom sa uvádza viac číselných údajov, bude prehľadnejšie, ak ich zapíšete číslicami. Takisto letopočet, dátum, časové údaje (napríklad v pozvánke) a číselné zostavy sa vždy zapisujú číslicami a väčšinou sa zapisujú číslicami aj také údaje, ako sú peňažné sumy, rozmery a iné parametre tovaru a pod.

 


Otázka z 03. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu písanie čísloviek