Otázka:

Ako mám zapísať slovom tieto údaje: 0,3 % a 3,8 %?

Heslá:

celé číslo, celá, nula celých, jedna celá

Odpoveď:

 

Skrátená podoba výrazu celé číslo – celá má v jednotlivých desatinných číslach tieto tvary: nula celých, jedna celá, dve celé, tri celé, štyri celé, päť celých, šesť celých a tak ďalej.

 

Číselný údaj 0,3 % zapíšeme slovom nula celých (a) tri desatiny percenta, a 3,8 % zapíšeme ako tri celé (a) osem desatín percenta.

 


Otázka z 01. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu celé číslo