Otázka:

Sú výrazy biopotraviny a organické potraviny synonymá?

Heslá:

bioprodukty,  biopotraviny, organický, organické potraviny

Odpoveď:

 

Prefixoid bio- v slovách ako bioprodukty a biopotraviny má význam „vyrobený s použitím prírodných látok“. Biopotraviny by teda mali byť potraviny vyrobené bez použitia chemických látok. Prídavné meno organický má v slovenčine okrem iného aj význam „majúci živočíšny a rastlinný pôvod“. Spojením organické potraviny sa však nepomenúvajú potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu ako také, ale potraviny pestované a vyrábané organickým spôsobom, teda bez používania umelých (chemických) látok. Z jazykového hľadiska teda možno organické potraviny nazvať aj biopotraviny a v jazykovej praxi sa tieto výrazy často používajú ako synonymá predovšetkým v marketingu. Dobrý prekladateľ si však pri prekladaní textu radšej overí, či sa v danej oblasti (napríklad v legislatíve alebo v odbore výživy) nedefinujú pojmy biopotraviny organické potraviny odlišne.

 


Otázka z 28. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bioprodukty