Otázka:

Je názov vychádzkovej mapy pre mamičky s bábätkami Batúlačky gramaticky správny?

Heslá:

batúlačky, batoľa, bábätko, túlačka, túlačky

Odpoveď:

 

Názov mapy vychádzkových trás pre mamičky s bábätkami v kočíkoch v podobe BATÚLAČKY (z batoľa, resp. bábätko a hovorového výrazu túlačka – túlačky t. j. „potulky“) je vtipne vymyslený a správne utvorený. Odporúčame Vám používať podobu s dlhým ÚBATÚLAČKY, ktorá jasnejšie odkazuje na motiváciu pomenovania.

 


Otázka z 23. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu batúlačky