Otázka:

Počul som, že v minulosti sa používali v názvoch slovenských obcí prídavné mená horní a dolní alebo aj hornia a dolnia. Je to pravda?

Heslá:

horní, dolní, názvy obcí v minulosti

Odpoveď:

 

Prídavné mená v podobe horní, dolní sa používali v niektorých prípadoch v názvoch obcí na začiatku 19. storočia. Napríklad pri obci Horné Semerovce sa v publikácii Milana Majtána Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773 – 1997)uvádza podoba názvu Horní Semerowce doložená z roku 1808. Staršia doložená podoba z r. 1773 je však Horne Semerowce, z r. 1786 Horné Semerowce a po roku 1920 už iba Horné Semerovce. Zo záznamov obcí v spomínanej publikácii vyplýva, že po roku 1920sa už podoby horní, dolní v slovenskom geografickom názvosloví nepoužívali. Názvy obcí s prídavnými menami v podobe hornia, dolnia sme nenašli.

 


Otázka z 11. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu horní