Otázka:

Môžem používať v odbornom texte slovo ageismus alebo sa to píše ageizmus?

Heslá:

ageismus, ageizmus, veková diskriminácia

Odpoveď:

 

Slovo ageismus nie je spracované v slovenských slovníkoch (ani v slovenských slovníkoch cudzích slov). V slovenských odborných a publicistických textoch sa stretávame s grafickou podobou ageizmus s druhou časťou -izmus, ktorou sa v slovenčine zvyčajne zakončujú názvy rozličných smerov (podoba ageismus s príponou -ismus zodpovedá stavu v češtine). Vzhľadom na výslovnosť anglického výrazu ageism, z ktorého cudzie slovo ageizmus pochádza, možno predpokladať výslovnosť [ejdžizmus], ktorá je východiskom pre adaptovanú podobu výrazu v slovenčine (prispôsobenú slovenskému pravopisu) ejdžizmus. Na internete sme našli niekoľko dokladov svedčiacich o tom, že v slovenskej jazykovej praxi sa už používa aj táto podoba poukazujúca na vyšší stupeň zdomácnenia. Najrozšírenejšie je však naďalej používanie všeobecne zrozumiteľných spojení diskriminácia starých ľudí (uvádza sa aj v anglicko-slovenských slovníkoch ako slovenský ekvivalent anglického slova ageism), diskriminácia starších alebo veková diskriminácia a niektoré z týchto spojení odporúčame používať aj Vám.

 


Otázka z 09. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2010

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ageismus