Otázka:

Kedy sa píšu slová bio a eko samostatne?

Heslá:

bio, eko

Odpoveď:

 

 

Výraz bio- s významom „vyrobený s použitím prírodných látok, preferujúci takéto produkty“ sa používa väčšinou ako prvá časť zložených slov (prefixoid) vo výrazoch ako bioprodukt, biopotraviny, bioovocie, biomäso. Samostatne sa píše nesklonné prídavné meno bio napríklad vo vete Nie všetko, čo sa tvári ako bio, je naozaj bio.

             Podobne je to s výrazom eko-, ktorý sa používa iba ako prefixoid s významom „ekologický“, napr. ekofilm, ekokampaň, ekoturistika, ekokoža, ekosystém, ekotyp, ekopríspevok, zriedkavejšie s významom „ekonomický“, napr. ekorežim. Samostatné slovo eko ako nesklonné prídavné meno sa používa vo formuláciách ako v poslednom čase sa veľa diskutuje o tom, čo je a čo nie je eko alebo páči sa mi, ako sa to zrekonštruovalo a že je to eko.


Otázka z 23. 02. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bio