Otázka:

Ako sa správne vyslovuje slovo bicykel? K k alebo s g ?

Heslá:

bicykel, bicyklista, bicyklovať

Odpoveď:

 

 

Slovo bicykel sa správne vyslovuje s k [bicikel]. Takáto výslovnosť sa uvádza aj v Pravidlách slovenskej výslovnosti (Ábel Kráľ, Matica slovenská 2005), kde sa zároveň upozorňuje, že výslovnosť  s g [bicigel] je nesprávna. S sa vyslovujú aj slová bicyklista bicyklovať.


Otázka z 18. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 18. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu bicykel