Otázka:

V diktáte vo vete "Najväčšia kniha, ktorú sme dostali, je Atlas sveta" som napísala slovo atlas s malým začiatočným písmenom. Pani učiteľka mi to počítala za chybu, lebo vraj ide o titul knihy. Ale nie všetky atlasy sveta sa nazývajú Atlas sveta a z textu nevyplývalo, že je to názov knihy. Podľa mňa mala uznať podobu atlas sveta takisto za správnu.

Heslá:

atlas sveta

Odpoveď:

 

 

Máte pravdu. Spojenie atlas sveta sa v slovenčine používa predovšetkým ako všeobecné pomenovanie typu publikácie, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom. Toto spojenie sa uvádza v rámci hesla atlas aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktorý je sprístupnený aj na internetovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Iba ak sa konkrétna publikácia nazve Atlas sveta, stáva sa zo všeobecného pomenovanie vlastné meno – titul knihy – ktoré sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Na internetových stránkach nájdeme atlasy sveta od rozličných autorov a s rozličnými názvami, napr. kníhkupectvo Martinus aktuálne ponúka Atlas sveta, ale aj Atlas sveta pre školákov či Školský atlas sveta. Preto súhlasíme s Vami, že veta z diktátu v znení Najväčšia kniha, ktorú sme dostali, je Atlas sveta môže byť zapísaná aj v podobe Najväčšia kniha, ktorú sme dostali, je atlas sveta. Ak sa v texte diktátu nešpecifikuje, či ide o názov publikácie alebo iba o typ publikácie, treba považovať za správne obe grafické podoby vety.


Otázka z 16. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu atlas sveta