Otázka:

Aký tvar má priezvisko Madočiansky v nominatíve množného čísla?

Heslá:

Madočiansky, Madočianski

Odpoveď:

Keďže priezvisko Madočiansky má tvar prídavného mena, v nominatíve množného čísla sú prípustné podoby Madočianski (s krátkym na konci) aj Madočianskovci. Podoba Madočianski má v jednotlivých pádoch tvary Madočianski – od Madočianskych – k Madočianskym – poznám Madočianskych – o Madočianskych – s Madočianskymi, pričom vo všetkých tvaroch sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení, teda pádové prípony -ych, -ym, -ymi sa po dlhej slabike -čian krátia. Podoba Madočianskovci sa skloňuje takto: Madočianskovci – od Madočianskovcov – k Madočianskovcom – poznám Madočianskovcov – o Madočianskovcoch – s Madočianskovcami. V súvislosti so šľachtickými rodmi možno uprednostniť podobu s príponou -ovci, teda Madočianskovci.


Otázka z 11. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Madočiansky